ASU Black
Location
Mesa, AZ
Division
Scholastic Junior High
Past Scores
2019
WGAZ Championships - Saturday (March 30, 2019) 71.865 2 Recap
Guard Focus Show (March 2, 2019) 62.450 2 Recap
Northside Winds Show (March 1, 2019) 63.010 1 Recap
Cooley Show (February 22, 2019) 59.420 1 Recap
Perry Show (Guard Only) (February 2, 2019) 50.150 1 Recap
Guard Evaluation Show (January 26, 2019) Recap
2018
WGAZ Championships (SRA, SN, SJH, IJH, SJHA, WSA, WIA, PSJH, PSRA, PSCA) (April 6, 2018) 67.545 2 Recap
Campo Verde Show (March 24, 2018) 67.010 1 Recap
Williams Field Show (February 23, 2018) 60.770 1 Recap
Perry Show (February 10, 2018) 63.610 2 Recap
Cooley Show (February 9, 2018) 61.290 1 Recap
Guard Evaluation Show (January 27, 2018) Recap
2017
Guard State Championship (April 1, 2017) Recap
Basha Show (March 25, 2017) Recap
Campo Verde Show (March 3, 2017) Recap
Cooley Show (February 17, 2017) 60.800 1 Recap
2016
WGAZ - Championships - Morning - Guard (April 2, 2016) Recap
Basha - Guard (March 19, 2016) 61.500 1 Recap
Cooley Show - Guard (February 19, 2016) 52.230 2 Recap
Campo Verde HS - Guard (February 13, 2016) 53.460 2 Recap
2015
2015 WGAZ Circuit Championships - Winter Guard (March 28, 2015) 71.465 3 Recap
Highland HS - Winterguard (March 7, 2015) 68.400 2 Recap
Williams Field HS - Winterguard (March 6, 2015) 66.760 2 Recap
Gilbert HS Focus Show - Guard (February 21, 2015) 54.370 3 Recap
Cooley - Guard (February 20, 2015) 56.090 2 Recap
Registered Events
2020
Guard Evaluation Show (January 18, 2020)
Perry Show (Guard only) (February 1, 2020)
Cooley Show (February 21, 2020)
North Side Winds Show (February 28, 2020)
Guard Focus Show (February 29, 2020)
Campo Verde Show (March 21, 2020)
Guard State Championship (March 28, 2020)